Eğitim Danışmanlığı ve Öğrenci Koçluğu

Öğrencilerimiz kendi ilgi, yetenek ve becerilerinin kısacası potansiyellerinin farkında değillerdir. Öğrenci koçluğu sistemimizde öğrencilerimizin potansiyellerine uygun çalışma yöntemleri, zaman planlaması, haftalık düzenlemeler ve öğrencilerimizin duygularını düzenlemelerini çalışmaktayız. Genel çalışma başlıklarımız; Zamanı planlama Verimli çalışma teknikleri Velilerimize yönelik aile eğitimi Dikkati artıran teknikler Zihin haritaları Ders, hayat, okul çemberleri Genel başlıklarımızın dışında öğrencilerimizin kaygıları, aile ile […]

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bireysel psikolojik danışmanlık, danışan ile danışman arasında gerçekleşen terapötik bir yardım temelli ilişkidir. Bireysel psikolojik danışmanlık hizmetini temel kapsamı, bireyin kendini anlaması, ilişkilerini düzenlemesi, sorun çözme becerilerini geliştirmesi, olaylara daha gerçekçi yaklaşması vb kişisel özelliklerini geliştirmeyi amaçlar. Uzmanlarımız tarafından yapılan bireysel psikolojik danışmanlık hizmetinin genel başlıkları; Depresyon, mutsuzluk ve umutsuzluk, Beslenme sorunları, Psikolojik kökenli fiziksel şikayetler, Bağlanma […]

Aile Danışmanlığı ve Evlilik Terapisi

Çiftlerin ve ailelerin duygusal sorunlarını teşhis edilerek bu sorunlara müdahale edilerek çözüm yolları geliştirilir. Aile ve çift danışmanlığı aileyi ve çifti bir sistem olarak kabul edip bu sistem içerisindeki ilişkiler, hiyerarşiler, sınırlar, koalisyonlar, ittifaklar ve roller üzerinden değerlendirip ailenin varolan sorunlardan kurtulmaları için birlikte çalışıldığı bir modeldir. Çift ve Aile Danışmanlığında hangi sorunlar ele alınır? […]

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk ve ergen danışmanlığı, duygusal, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim alanlarında desteğe ihtiyaç duyan çocuk ve ergenlere yapılan psikolojik danışma hizmetlerini kapsar. Bu danışmanlık hizmeti uzman danışmanlar tarafından çocuk ve ergenle yüz yüze, bire bir çalışarak yapılır. Aile ile işbirliği içinde yapılan bu hizmet genel olarak aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır Travma (ölüm, şiddet, istismar, boşanma, hastalık, […]

İda Psikolojik Hizmetler Zihin Haritaları Eğitimi

Zihin Haritaları hafızanızı, yaratıcılığınızı, konsantrasyonunuzu artırmak, konuşma yeteneğinizi, düşünme becerilerinizi geliştirmek ve kıvrak bir zekaya sahip olmak ister misiniz? Tony Buzan tarafından geliştirilmiş olan, beyni bütün kapasitesiyle kullanmayı hedefleyen güçlü bir grafik tekniktir Zihin Haritası, fikirlerin kağıda aktarılması için geliştirilmiş olan bir sistemdir ve hemen her alanda kullanılabilir. Zihin Haritaları dünyada milyonlarca insanın yaşamını değiştiren, […]

Çocuklarda Dikkat Artırma Teknikleri/ Oyunları Zihin Haritaları Eğitimi

EĞİTİMİN İÇERİĞİ: Okul çağı çocuklarında dikkat artırma yöntemleri/ oyunları ve zihin haritası oluşturma tekniği eğitiminde çocuklarımızın etkin öğrenmelerini hedefleyen, dikkatini artıran oyunlar ile ders başında, ortasın ve sonunda dersi etkin kılan oyunlarla sınıf içi etkinlik türlerini geliştirmeyi amaçlamaktayız. Çocuklarımıza öğreteceğimiz tekniklerle dikkatleri dağıldığında ne yapmaları gerektiğini öğreten bu program ayrıca zihin haritaları eğitimi içermektedir. Öğretmenlerimiz […]

İda Psikolojik Hizmetler Uygulamalı Çocuk Testleri Eğitimi

Uygulamalı çocuk testleri eğitimi çocuk ve ergen grubuyla çalışacak psikologların, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin vb. meslek dallarının çalışmalarında ihtiyaç duyacakları dikkat, algı, zeka ve gelişim testlerini kapsamaktadır. Uygulama çocuk testleri eğitimi 2 hafta sonu ve 4 gün olarak yapılacaktır. İlk hafta sonu testlerin teorik anlatımı ve eğiticilerin uygulama örnekleri, 2 hafta sonu ise katılımcıların […]

Çocuk Resimlerinin Psiko-Pedagojik Açıdan Değerlendirilmesi Eğitimi

  Çocukları tanımak ve onların iç dünyalarını öğrenmek için en etkili yöntemlerden biri de resim yorumlamadır. Bu eğitimin amacı, resimdeki önemli belirtilerin ne anlama geldiğini ifade etmek ve resmin yorumlanmasında dikkat edilecek noktaları anlatmaktır. Bu eğitimle çocukları tanımak ve onların iç dünyalarını öğrenmek için etkili bir yöntem öğrenmiş olacaksınız. Eğitimin İçeriği 1-Çocuk ve Resim 2-Çocuğun […]

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Test çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır. Test 5 yaş 6 ay – 6 yaş çocuklarına uygulanmaktadır. Kapak: 230 GR Selefonlu Renkli Baskı Uygulama Malzemesi: Uygulama Yönergesi + Uygulama […]

KENT E-G-Y TESTİ

Amacı:  Kent E-G-Y Testi 6-14 yaş arasındaki bireylerin zekasını incelemek ve patolojiyi saptamak amacıyla uygulanır. Bilgiye ve dile dayanan bir testtir. Sözeldir, hız testi değildir. Kimlere uygulanır?  6-14 yaş arasındaki bireyler Kimler uygulayabilir?  Psikolojik Danışman, psikolog Nasıl uygulanır? Yönerge verilirken testteki sorular okunur, ekleme yapılmaz. Eğer bireyin anlamadığına veya bilgi seviyesinin yeterli olmadığına kanaat getirilirse sorunun sadece o […]