Kurumsal Danışmanlık, Eğitim ve Seminer Hizmetleri

Bankalar Okullar Kobiler Belediyeler Kreşler vb başta olmak üzere, tarafımıza başvuran kurumların kurum temsilcileri ile yapacağımız toplantı çerçevesinde verdiğimiz hizmetler şekillenecektir.   Aşağıda hizmet verdiğimiz bazı konu başlıklarını inceleyebilirsiniz Etkili İletişim Ergenlerle Geçinme Sanatı Ergenlerde Görülen Ruh Sağlığı Bozuklukları Anne Baba Tutumları Çocuklarda Görülen Davranış Problemleri ve Çözüm Yolları Çocuklarda Pozitif Disiplin Yöntemleri Çocuklarda Görülen […]

Grupla Psikolojik Danışma

Grupla psikolojik danışma, üyeleri hem güçlü hem de zayıf yönleriyle içtenlikle kabul eden, lider ve üyeler arasında anlamlı bir ilişki oluşturan, üyelerin birbirine yardım etmesi için onları cesaretlendiren, iş birliğini teşvik eden, her üyeyi olabildiğince sürece katmak için destekleyen, problem çözme konusunda adım atması için yönlendiren, çatışmalar üstünde en etkili biçimde çalışmasını sağlayan, ilişkilerde yeni […]

Eğitim Danışmanlığı ve Öğrenci Koçluğu

Öğrencilerimiz kendi ilgi, yetenek ve becerilerinin kısacası potansiyellerinin farkında değillerdir. Öğrenci koçluğu sistemimizde öğrencilerimizin potansiyellerine uygun çalışma yöntemleri, zaman planlaması, haftalık düzenlemeler ve öğrencilerimizin duygularını düzenlemelerini çalışmaktayız. Genel çalışma başlıklarımız; Zamanı planlama Verimli çalışma teknikleri Velilerimize yönelik aile eğitimi Dikkati artıran teknikler Zihin haritaları Ders, hayat, okul çemberleri Genel başlıklarımızın dışında öğrencilerimizin kaygıları, aile ile […]

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bireysel psikolojik danışmanlık, danışan ile danışman arasında gerçekleşen terapötik bir yardım temelli ilişkidir. Bireysel psikolojik danışmanlık hizmetini temel kapsamı, bireyin kendini anlaması, ilişkilerini düzenlemesi, sorun çözme becerilerini geliştirmesi, olaylara daha gerçekçi yaklaşması vb kişisel özelliklerini geliştirmeyi amaçlar. Uzmanlarımız tarafından yapılan bireysel psikolojik danışmanlık hizmetinin genel başlıkları; Depresyon, mutsuzluk ve umutsuzluk, Beslenme sorunları, Psikolojik kökenli fiziksel şikayetler, Bağlanma […]

Aile Danışmanlığı ve Evlilik Terapisi

Çiftlerin ve ailelerin duygusal sorunlarını teşhis edilerek bu sorunlara müdahale edilerek çözüm yolları geliştirilir. Aile ve çift danışmanlığı aileyi ve çifti bir sistem olarak kabul edip bu sistem içerisindeki ilişkiler, hiyerarşiler, sınırlar, koalisyonlar, ittifaklar ve roller üzerinden değerlendirip ailenin varolan sorunlardan kurtulmaları için birlikte çalışıldığı bir modeldir. Çift ve Aile Danışmanlığında hangi sorunlar ele alınır? […]

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk ve ergen danışmanlığı, duygusal, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim alanlarında desteğe ihtiyaç duyan çocuk ve ergenlere yapılan psikolojik danışma hizmetlerini kapsar. Bu danışmanlık hizmeti uzman danışmanlar tarafından çocuk ve ergenle yüz yüze, bire bir çalışarak yapılır. Aile ile işbirliği içinde yapılan bu hizmet genel olarak aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır Travma (ölüm, şiddet, istismar, boşanma, hastalık, […]

Bütüncül Oyun Terapisi

Söz konusu çocuklar olunca en doğal ve kendilerini rahat ifade edebildikleri ortam, oyunlarıdır. Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların kendilerini ifade etmelerini, güçlenmelerini ve iyileşmelerini sağlayan özel yönteme de oyun terapisi denir. Güvenli bir ortam yaratan, eğitimli bir oyun terapisti ile çocuklar istedikleri, hissettikleri gibi oynamaya cesaretlendirilirler. Çok çeşitli oyuncakların sunulduğu bu süreçte çocuklar; sanat, […]