Porteus Labirentleri Zeka Testi

Orjinal uygulama yönergesi ingilizce olan Porteus Maze testi (PMT) çocuklar, gençler ve yetişkinlerde zeka kapasitesini değerlendirmek ve öngörü oluşturmak için tasarlanmış bir zeka testidir. Sözsüz uygulanan bir performans testidir. Hawaii üniversitesinden psikoloji profesörü Stanley Porteus tarafından geliştirilmiş, ülkemize uyarlaması ise Beglan Toğrol tarafından yapılmıştır. Porteus labirentleri testi 15-30 dakika arasında uygulanabilen ve çeşitli zorluk derecesindeki […]

Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Testi

Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Testi öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencileri tespit etmek ya da derslerinde başarısızlık yaşayan ve zor öğrenen bir öğrencinin durumu hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanılır.Tarama Listesinde öğrencinin akademik başarısı,okuma becerisi,görsel ve işitsel algısı,yazma becerisi,aritmetik becerileri,çalışma alışkanlığı, organize olma  becerileri,yönelim becerileri,dokunsal algı,sıraya koyma becerisi,sözel ifade becerisi,motor becerileri,sosyal-duygusal davranışları,hareketlilik durumu,dikkat becerileri ve motivasyon durumunu tespit […]

Peabody Resim Kelime Testi

Peabody Resim Kelime Testinin Amacı Peabody Resim Kelime Testi, 2,5-18 yaş çocuk ve bireylerin dil gelişimini (kelime bilgisini) ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testidir. Dil ve kelime gelişiminin derecesi resimlerle ilişkilendirilerek ölçülür.   Peabody Resim Kelime Testinin Uygulanması Testte, resimlerle sözcük (kavram) gelişimini saptamayı amaçlayan sorular bulunmaktadır. Her biri 4 resimden oluşan 100 kart ve […]

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Test çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır. Test 5 yaş 6 ay – 6 yaş çocuklarına uygulanmaktadır. Kapak: 230 GR Selefonlu Renkli Baskı Uygulama Malzemesi: Uygulama Yönergesi + Uygulama […]

KENT E-G-Y TESTİ

Amacı:  Kent E-G-Y Testi 6-14 yaş arasındaki bireylerin zekasını incelemek ve patolojiyi saptamak amacıyla uygulanır. Bilgiye ve dile dayanan bir testtir. Sözeldir, hız testi değildir. Kimlere uygulanır?  6-14 yaş arasındaki bireyler Kimler uygulayabilir?  Psikolojik Danışman, psikolog Nasıl uygulanır? Yönerge verilirken testteki sorular okunur, ekleme yapılmaz. Eğer bireyin anlamadığına veya bilgi seviyesinin yeterli olmadığına kanaat getirilirse sorunun sadece o […]

Gessel Gelişim Testi

Ölçtüğü davranış/nitelik: Görsel algı gelişimi Ölçek türü: Performans testi. Grup olarak da uygulanır. Uygulama süresi: Zaman sınırlaması yoktur. Kapsamı: 9 geometrik şekil bulunur. Açıklama: 1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 şekilden ibarettir. İtemler her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test uygulanırken zaman sınırlaması yapılmamaktadır. Çocuğun silgi kullanmasına izin verilmemektedir. Başarabildiği item çocuğun zihin yaşını verir. Bu test […]

Burdon Dikkat Testi

Bu test çocuğun, dikkat gücünü ölçer. Çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her sayfada (30) satır vardır. Sayfadaki her harfin sayısı bilinir. Örnek olarak hazırlanan arka sayfadaki testte 31 tane (a), 29 tane (g), 31 tane (b) ve 29 tane (d) harfi bulunmaktadır. Burdon dikkat testi […]

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Testin Kısa Tanıtımı:Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi). Ölçek Türü: Performans testidir.  Grup […]