Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Testi

Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Testi öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencileri tespit etmek ya da derslerinde başarısızlık yaşayan ve zor öğrenen bir öğrencinin durumu hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanılır.Tarama Listesinde öğrencinin akademik başarısı,okuma becerisi,görsel ve işitsel algısı,yazma becerisi,aritmetik becerileri,çalışma alışkanlığı, organize olma  becerileri,yönelim becerileri,dokunsal algı,sıraya koyma becerisi,sözel ifade becerisi,motor becerileri,sosyal-duygusal davranışları,hareketlilik durumu,dikkat becerileri ve motivasyon durumunu tespit […]