İda Psikolojik Hizmetler Zihin Haritaları Eğitimi

Zihin Haritaları hafızanızı, yaratıcılığınızı, konsantrasyonunuzu artırmak, konuşma yeteneğinizi, düşünme becerilerinizi geliştirmek ve kıvrak bir zekaya sahip olmak ister misiniz?

Tony Buzan tarafından geliştirilmiş olan, beyni bütün kapasitesiyle kullanmayı hedefleyen güçlü bir grafik tekniktir Zihin Haritası, fikirlerin kağıda aktarılması için geliştirilmiş olan bir sistemdir ve hemen her alanda kullanılabilir. Zihin Haritaları dünyada milyonlarca insanın yaşamını değiştiren, devrimsel nitelikteki not alma ve planlama sistemini sunuyor. Zihin haritası başlangıç olarak anahtar kelimeler ve şekiller kullanılarak gerçekleştirilen bir not tutma tekniği olarak ortaya çıkmıştır.

Görsellerle desteklenen bu yöntem günlük hayatımızda ve özellikle akademik hayatımızda oldukça iş yarayan ve bilginin kalıcılığını artıran bir yöntemdir.

Zihin Haritası tekniği, yaşamın hemen her alanında, düşünmeyi gerektiren her konuda kullanılabilir.

BUZAN TEKİNİĞİ İLE ZİHİN HARİTALARI

Zihin Haritaları tekniği üretkenliğinizi artırır ve yaratıcı fikirlere ulaşmanızı sağlar.

Bu alanlar arasında;

  • Toplantı sırasında not alma,
  • Proje yönetimi,
  • Planlama,
  • Yaratıcı düşünce ve
  • Problem çözme yer alıyor.

Tony Buzan’ın Zihin Haritalarından daha net ve etkin bir zihinsel araç olamaz!” The Time.

Bu alanlar şu şekilde özetlenebilir:

Hedef oluşturmak: Kişiler günlük işlerini, planlamalarını ya da uzun vadeli hedeflerini belirlerken zihin haritasından faydalanabilir.

Toplantı hazırlığı: Toplantıdan önce üzerinde durulması gereken konular bu yöntemle belirlenebilir ve toplantıda sunulabilir.

Sunum hazırlığı: Zihin haritası sayesinde konuların belirlenmesi ve akılda kalıcı yöntemler tespit edilmesi kolaydır.

Raporlama: Bir konu hakkında rapor hazırlandığında, bu tekniği kullanabilirsiniz. Bu teknikle raporu daha iyi toparlayabilir, etkili bir rapor hazırlayabilirsiniz.

Birleştirme: Birbirine benzer olan şeyleri zihninizde bir araya getirerek, bir bütünlük sağlayabilirsiniz.

Not tutma: Bu zihin haritasının en fazla kullanıldığı alandır. Bununla kısa bir çalışmayla bilgileri hatırlayabilirsiniz.

Beyin fırtınaları: Bu yaratıcı düşünmede, yeni fikirlerin oluşturulmasında oldukça etkilidir. Zihin haritasıyla birlikte kullanıldığında, daha güçlü hale gelir.

Eğitim sonunda kazanacaklarınız;

1) Zamanı daha verimli bir şekilde planlayabileceksiniz

2) Öğrenmeyi daha etkin ve verimli kılacaksınız

3) Yenilikçi fikirler geliştirmek için çalışacağınız konuya farklı bir bakış açısı

geliştirebileceksiniz.

4) Planlama becerilerinizi etkin bir şekilde kullanabileceksiniz.

5) Kişisel ve grup çalışmalarında zihin haritalarını oluşturmayı

öğreneceksiniz.

6) Her konuyu olabildiğince ayrıntı görebileceksiniz.

Yazar: wpntr