Eğitim ve Etkinlikler

 

EĞİTİM TARİHİ: 23 Aralık 2017 Cumartesi Saat: 10.00-17.00

EĞİTİM YERİ: İDA Psikolojik Hizmetler

KATILIMCILAR: Anne ve babalar, anne-baba adayları, pdr, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi, sınıf öğretmenliği, okul öncesi eğitim bölümleri mezun ve öğrencileri.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ: Özellikle okul öncesi, ilkokul ve ortaokul yaş grubundaki çocuklarda görülen çeşitli davranış problemlerine yaklaşım ve değiştirme teknikleri ile okul çağı çocuklarında dikkat artırma yöntemleri, zihin haritası oluşturma tekniği teorik ve örneklendirilmiş yöntemler uzman psikolojik danışmanlar tarafından sunulacaktır. Eğitimimiz iki kısımdan oluşmaktadır;

10.00-13.30: Davranış problemlerine yaklaşım ve değiştirme teknikleri

*Problem davranış nedir?

*Problem davranışa yaklaşım nasıl olmalıdır?

*Problem davranışı değiştirmek için kullanılan yöntem ve teknikler nelerdir?

*Sık karşılaşılan problem davranışlara yaklaşımlar

14.00-17.00: Okul çağı çocuklarında dikkat artırma yöntemleri ve zihin haritası oluşturma tekniği

*Dikkat nedir, dikkati dağıtan unsurlar nelerdir, seçici dikkat nedir?

*Dikkati geliştirmeye yönelik teknikler ve öneriler

*Zihin haritası nasıl oluşturulur, Zihin haritası ile dikkati destekleme ve konsantrasyonu artırmak

İLETİŞİM VE KAYIT İÇİN: 0 505 981 60 70

ADRES: Öveçler 4. cad 20/2  Çankaya /ANKARA

SON KAYIT TARİHİ: 20 Aralık 2017

EĞİTİM ÜCRETİ: 125 TL.

Eğitim Tarihi: 23-24 Eylül 2017
Katılım ücreti: Kişi başı 500 TL
Yer: İDA Psikolojik Hizmetler
Katılımcılar: 
Psikolojik Danışmanlık,Psikoloji,Sosyal Hizmetler,Çocuk Gelişimi,Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Bölümlerinden mezun veya bölüm öğrencileri (4 yıllık lisans programları)

Program:

1.Gün

Çocuk Resimlerini Yorumlamak
Özellikle çocuklar ile çalışma sırasında resim tekniği ile çocuk hakkında bilgi almak oldukça yaygındır çünkü küçük yaşlarda çocuklar duygularını sözel olarak değil resim ile daha rahat ifade etmektedirler. Çocuğun resimlerinden çocuğun iç dünyası ve büyüme süreci hakkında önemli bilgiler alınabilir.
Bir İnsan Çiz Testi
“Bir İnsan Çiz” testi, çocuğun zihinsel gelişim hakkında bilgi verdiği gibi çocuğun ruhsal durumu hakkında da değerlendirme yapıyor. Bu test uygulayarak çocuğun korkuları, kaygıları, benlik gelişimi, saldırganlık düzeyi, sosyal ve ruhsal gelişimi gibi birçok konuda önemli ipuçları almamak mümkündür.
Aile Resmi Testi

Maurice Porot tarafından geliştirilen ve psikanalitik verilere dayanan projektif bir resim testidir. Temel amacı, çocuğun ailesi ile olan çatışmalarını açığa çıkarmaktır. Test için gerekli olan malzemeler; kâğıt, kalem, silgi ve boya kalemleridir.

Hayali Hayvan Çiz Testi
Hayali hayvan çiz testi- projektif kişilik testidir. 1970 yılında rus psikolog Maja Zaharovna Dukarevich tarafından geliştirilmiştir. Her ne kadar geliştirdiği yıl 1970 olsa da 1990 yılında yayınlanmaya ve kullanılmaya başlamıştır. Rusya ve Avrupa’da oldukça yaygın olarak kullanılan bu test Türkiye ‘de henüz bilinmemektedir.

2. Gün

Test “Kaktüs Çiz”
Çocukların ve yetişkinlerin genel duygusal durumu ve saldırganlık dürtülerinin yönü ve şiddeti hakkında bilgi almak amacıyla Rus psikolog Marina Aleksandrovna Panfilova tarafından 2000 yılında geliştirilmiştir. 4 yaş ve üzeri çocuklara uygulanabilir. Uygulamak için gerekli materyaller, A4 kâğıdı ve kurşun kalem. İsteğe göre renkli kalemler de verilebilir.
Ev-ağaç-insan
“Ev, ağaç, insan çiz” testi en çok kullanılan projektif testlerden biridir. 1948 yılında Amerikalı psikolog John Buck tarafından geliştirilen test hem çocuklara hem de yetişkinlere bireysel veya grup halinde uygulanabilmektedir.

EĞİTMENİMİZ:

Yrd. Doç. Dr. Sultanberk HALMATOV

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı’nda yüksek lisansını, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda da doktorasını, Moskova Evdakimov adındaki Üniversitenin Klinik Psikoloji Fakültesinde Doktora sonrası eğitimine tamamlamıştır. Daha çok bireyi tanıma ve değerlendirmeye yönelik, yurt içi ve yurt dışı kuruluşların organize ettikleri eğitimlerine katılmış olan yazarın çalışma alanlı genel olarak, bireyi tanıma teknikleri, projekitif testler, çocuk ve ergen psikolojisi, aile eğitimi, kişilik gelişimi gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Yazarın ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.

www.idapsikoloji.com
☎️ 0 505 981 60 70
0 505 260 57 77 (Beyhan Okur)
0 505 290 18 96 ( Evrim Alkış Demirel)

Eğitim Tarihi:18-19 Kasım 2017
Yer: İDA Psikolojik Hizmetler
Eğitim Saati: 16 Saat
Katılımcılar:
Psikolojik Danışmanlık,Psikoloji,Sosyal Hizmetler,Çocuk Gelişimi,Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Bölümlerinden mezun veya bölüm öğrencileri (4 yıllık lisans programları)

Katılım ücreti: 600 TL

Kursun içeriği: Çocukları tanımada sanat etkinliklerinden yaralanma. Çocuğun iç dünyası, aile ve okulu ile ilgili sıkıntıları, benlik algısı, psikolojik sıkıntıları hakkında bilgi elde etmek için sanat etkinliklerinin kullanılması. Çocuklar ile sanat etkinlikleri aracılığıyla iletişim kurabilme, çocukların duygularını sanat yolu ile dışa vurabilmelerine yardımcı olma becerileri kazanma ve:
Agresif çocuklar
Korku Bozuklukları
Kaygı Bozuklukları
Özgüven Problemleri olan çocuklara sanat terapisi teknikleri ile yardımcı olma becerileri kazandırılması

Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Sultanberk HALMATOV

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı’nda yüksek lisansını, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda da doktorasını ve Moskova Evdakimova adındaki Üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında doktora sonrası eğitimini tamamlamıştır. Daha çok bireyi tanıma ve değerlendirmeye yönelik, yurt içi ve yurt dışı kuruluşların organize ettikleri eğitimlerine katılmıştır. Çalışma alanlı genel olarak, bireyi tanıma teknikleri, projekitif testler, çocuk ve ergen psikolojisi, aile eğitimi, kişilik gelişimi gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.

www.idapsikoloji.com
☎️ 0 505 981 60 70
0 505 260 57 77 (Beyhan Okur)
0 505 290 18 96 ( Evrim Alkış Demirel)

Çocukla Çalışan Uzmanlara Yönelik

Çocuk Merkezli Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapi Teknikleri Eğitim Programı

Eğitim Tarihi:21-22 Ekim 2017
Eğitim Yeri: İDA Psikolojik Hizmetler
Eğitim Saati: 16 Saat
Katılımcılar:
Psikolojik Danışmanlık,Psikoloji,Sosyal Hizmetler,Çocuk Gelişimi,Okul Öncesi Eğitimi, Özel Eğitim Bölümlerinden mezun veya bölüm öğrencileri (4 yıllık lisans programları)

Katılım ücreti: Kişi başı 750 TL
Kontenjan: 15 Kişi
Kursun içeriği:

Bu eğitimde tüm dünyada kullanılan oyun terapi tekniklerinin yanı sıra Sultanberk Halmatov’un kendi geliştirdiği teknikler öğretilecektir.


1.Gün: Oyun ve Oyun Terapisine Giriş​
Çocuklar nasıl ve ne oynarlar?​
Oyunun çocuğun gelişimine etkisi​
Oyunun yapısı ve gerekçesi Çocuk oyunlarının tarihsel gelişimi​
Oyun türleri​
Oyun ve terapi​
Oyun Terapisi: kavramlar ve uygulamalar​
Oyun Terapi odasının düzenlenmesi​
Oyuncaklar ve diğer materyaller​

2.Gün: Uygulamalı geliştirme oyunları​
Çocukların psikolojik gelişimine yönelik oyun teknikleri​
Çocukları fiziksel gelişimlerine yönelik oyunlar​
Çocukların duygusal gelişimine yönelik oyunlar​
Çocukların sosyal gelişimine yönelik oyunlar​
Gevşeme oyun teknikleri​
Kaygılı ve saldırgan davranışları yönlendirmeye yönelik oyun teknikleri​
Dikkat problemlerine yönelik oyun teknikleri​
Kaygı bozukluklarına yönelik oyun teknikleri (Korku, kaygı, fobiler, düşük benlik algısı, bireysel farkındalık, benlik geliştirme ve benliği koruma)​

Eğitmenimiz:

Yrd. Doç. Dr. Sultanberk HALMATOV

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı’nda yüksek lisansını, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda da doktorasını, Moskova Evdakimov adındaki Üniversitenin Klinik Psikoloji Fakültesinde Doktora sonrası eğitimine tamamlamıştır. Daha çok bireyi tanıma ve değerlendirmeye yönelik, yurt içi ve yurt dışı kuruluşların organize ettikleri eğitimlerine katılmış olan yazarın çalışma alanlı genel olarak, bireyi tanıma teknikleri, projekitif testler, çocuk ve ergen psikolojisi, aile eğitimi, kişilik gelişimi gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Yazarın ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.

www.idapsikoloji.com
☎️ 0 505 981 60 70
0 505 260 57 77 (Beyhan Okur)
0 505 290 18 96 ( Evrim Alkış Demirel)