Giriş
Kayıt

Anasayfa

Hakkımızda

Hizmetlerimiz

Ekibimiz

İDA TV

Eğitimlerimiz

Testler

İletişim

Kısa Semptom Envanteri

Amacı: 5 alt boyut ve toplam 53 maddeden oluşmakta olan envanter ile genel psikopatolojileri saptamak amaçlanır.

Kimlere uygulanır?: Üniversite öğrencileri ve yetişkinlere uygulanabilir.

Kimler uygulayabilir ve nasıl uygulanır?: Psikologlar, psikolojik danışmanlar ve psikiyatristler tarafından uygulanabilir. Bireylerden her maddede bulunmakta olan 0 (Hiç yok), 1 (Biraz var), 2 (Orta derecede var), 3 (Epey var) ve 4 (Çok fazla var) seçeneklerinden kendileri için uygun olanı işaretlemeleri istenir.

Nasıl yorumlanır ve değerlendirilir?: Ölçekteki 5 alt boyuttan anksiyete boyutu 13 madde ile, depresyon boyutu 12 madde ile, olumsuzluk benlik boyutu 12 madde ile, somatizasyon boyutu 9 madde ile, bir şeyleri kırma ya da dökme isteği ile ilgili olan hostilite boyutu ise 7 maddeden oluşmakta olup değerlendirmesi excell programı kullanılarak yapılabilir.