Giriş
Kayıt

Anasayfa

Hakkımızda

Hizmetlerimiz

Ekibimiz

İDA TV

Eğitimlerimiz

Testler

İletişim

SCL 90 - R

SCL 90-R psikolojik belirti tarama maksadıyla geliştirilmiş bir testtir. Hastalık tanısı konulmaz. Şiddeti 1 ‘in üzerinde çıkan parametreler yüksek olarak değerlendirilir.

Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınmaların ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatle okuyunuz. Sonra bu durumun bu gün de dahil olmak üzere son üç ay içerisinde sizi ne ölçüde huzursuz ve tedirgin ettiğini gösterilen şekilde numaralandırarak giriniz.

Hiç: 0 Çok az: 1 Orta derecede: 2 Oldukça fazla: 3 İleri derecede: 4

Bazı test parametrelerinin kısaca tanımları:

Somatizasyon: Psikolojik kökenli, bedensel belirti

Anksiyete: Sıkıntı

Obsesyon: Saplantılı düşünce

Depresyon: Çökkünlük

Psikotik: Akıl hastalığı belirtileri

Paranoid: Mantıksız şüphe gibi düşünce bozuklukğu belirtileri

Fobik: Anlamsız korkular

Genel Semptom İndeksi: Tüm belirtilerin ortalaması